Clean-Style-logo
Clean Style
+48 733 602 699
7.00 - 23.00

Polityka prywatności serwisu cleanstyle.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu jest CleanStyle.pl sp. z o.o. we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688091, REGON: 367867080, NIP: 8943110462, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,-zł (zwana dalej „CleanStyle”).

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji oferowanych usług, określonych niniejszym dokumentem oraz Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając z serwisu zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej informacjiOK

facebook-btn