Clean-Style-logo
Clean Style
+48 733 602 699
7.00 - 23.00

Polityka prywatności serwisu cleanstyle.pl

§1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Uwzględniając przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy poniższe informacje:

Administratorem przekazywanych przez Klienta danych osobowych jest CleanStyle, sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniewska 8, 54-109 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688091, REGON: 367867080, NIP: 8943110462.

Administrowane dane są zbierane w ramach wykonywanych przez CleanStyle, sp. z o.o. usług, w trakcie lub w celu nawiązywania współpracy z Klientem. Obejmują podawane dobrowolnie przez Klienta informacje, w szczególności takie jak: nazwisko i imię, nazwa firmy, adres firmy, numer NIP, a także (dla celów kontaktowych) adresy e-mail i/lub numery telefonów.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury). Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być, w razie prawnie uzasadnionej konieczności, organy państwowe i instytucje publiczne.

Gromadzone dane osobowe mogą być wykorzystane przez Administratora również do: nawiązywania kontaktu mailowego lub telefonicznego z Klientem; przesyłania ofert handlowych związanych z usługami CleanStyle, sp. z o.o.; wysyłania informacji o nowych usługach i promocjach; dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywanej przez CleanStyle, sp. z o.o. działalności gospodarczej; wykonywania obowiązków prawno-podatkowych w związku z wykonywaną przez CleanStyle, sp. z o.o. działalnością gospodarczą.

Gromadzone dane osobowe mogą być, w celu zapewnienia wykonywania działalności gospodarczej CleanStyle, sp. z o.o., udostępniane przez Administratora następującym kategoriom podmiotów: podmioty gospodarcze współpracujące z CleanStyle, sp. z o.o. przy realizacji usług; dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych umożliwiających wykonywanie usług przez CleanStyle, sp. z o.o. (np. usług teleinformatycznych, kurierskich i pocztowych); dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających CleanStyle, sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne).

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta przez okres niezbędny dla realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i dla wykonywania obowiązków podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Ponadto w celach marketingowych dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Administratora w okresi wykonywania umowy lub do momonetu wycofania zgody przez Klienta lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klient ma prawo do dostępu, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania i prawa do przenoszenia.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, zgody na przetwarzanie mogą być wycofane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Generalnego Inspektora Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§2 INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis Cleanstyle.pl (dalej: Serwis) korzysta z plików cookies. Serwis tworzy plik cookie po wejściu na stronę Serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe przechowywane następnie w urządzeniu Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, wskutek czego nastąpi blokada automatycznej obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej bądź każdorazowo pojawi się informacji o ich przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje są zawarte w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies przechowywane w urządzeniu Użytkownika mogą zostać w każdej chwili przez niego usunięte.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając z serwisu zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej informacjiOK

facebook-btn